Nathan Söderblom föddes 1866 och dog 1933. Under åren 1914–1931 var han ärkebiskop, men hans karriär började som pastor i Svenska kyrkan i Paris. Han hade religionshistoria som sitt specialområde när det gällde teologi, och det ledde till professorstjänster både i Tyskland och i Uppsala. Under alla år som han var ärkebiskop var fredsfrågor det han ägnade sig åt i första hand. Han fick även ta emot Nobels fredspris 1930, efter att han inbjudit till ett allmänkristligt möte 1925 både i Tyskland och i Uppsala.

Minnesfonden

Den minnesfond som stiftades efter Söderbloms död är till för att bistå stipendier och forskning till den allmänkyrkliga rörelsen. Det är Sveriges kristna råd som är huvudman för fonden och styrelsen är ekumeniskt kombinerad med Svenska kyrkans ärkebiskop som ordförande.

 

Vem kan söka stipendier från fonden

Alla medlemmar från svenska kyrkor och kristna samfund är välkomna att söka stipendier från Nathan Söderbloms minnesfond. Antal stipendiater och hur mycket pengar som kan ges beror helt och hållet på den avkastning fonden ger och det varierar givetvis från år till år. Man kan söka stipendier för studieresor, för kostnader av publiceringar, kostnader för olika materialinsamlingar och även för deltagande i konferenser, seminarier eller i ekumeniska kurser som är internationella.

Områden som prioriteras

Det ansvarsområde som minnesfonden särskilt vill värna om är stipendier för Graduate School of Ecumenical Studies och andra kurser i Schweiz som finns vid Ecumenical Institute i Bossey och som drivs av Kyrkornas Världsråd. Även ansökningar som har betydelse och inriktning mot fredsfrågor är i prioritet. Alla stipendier är personliga och kan därför inte lämnas över till någon annan. Är man en grupp som söker måste alla deltagare söka individuellt. I undantagsfall kan anslag till organisationer beviljas. Vid fondens årsmöte som sker i april beslutas vilka som får stipendierna och sista ansökningsdag är 28 februari.