Folke Bernadotte föddes den 2 januari 1895 i Stockholm och blev mördad 17 september 1948 i Västra Jerusalem. Greve Folke Bernadotte af Wisborg arbetade som medlare för FN under Palestinakonflikten och han blev skjuten till döds mitt på en gata i västra Jerusalem av judiska högerextremister. Kort därefter började man hemma i Sverige en insamling till hans minne. Det var Svenska Europahjälpen i samförstånd med bland annat Sveriges Scoutförbund och Röda Korset som påbörjade denna insamling. Folke Bernadotte hade varit mycket engagerad och även varit ordförande i dessa båda samfund. Resultatet av insamlingen blev hela en miljon kronor under första året.

 

Om minnesfonden

I den allra första styrelsen ingick representanter från Landsorganisationen, Lantbruksförbundet och Sveriges Arbetsgivarförening. Som representant fanns även Folke Bernadottes änka, Estelle Bernadotte af Wisborg, och även Folkes syster Elsa Cedergren. Riksmarskalk Birger Ekeberg var styrelsens ordförande. Under minnesfonden första år delades det ut 8 400 kronor i Bernadottestipendier. I dag har utdelningen legat på ungefär fem miljoner kronor. Fondens kapital har vuxit sig till en av våra största fonder i dag på grund av en aktiv förvaltning av fondens kapital.

Vad fonden bidrar till

Minnesfondens uppdrag är att hjälpa ungdomars globala förståelse genom internationella utbyten ungdomar emellan. De bidrag som fonden beviljar är stipendier till enskilda personers eller till gruppers internationella utbyten. Minnesfonden ger sitt stöd till personer som är mellan 11 och 25 år, för att de ska kunna åka på utomlandsläger. Personer som ska vistas på volontärresa i minst åtta veckor får också söka. Stipendier ges även till föreningars och organisationers aktiviteter för att öka förståelse här hemma om internationella frågor. Stipendierna är dock inte till för att betala alla kostnader för dessa besök utan det är ett bidrag till själva resan. Stipendium för personlig utbildning ges inte, inte heller för utbildningsinriktade seminarier, idrottsutbyten där det fokuseras på träning, tävlingar eller till konferenser. Du som vill söka stipendium gör det på Minnesfondens hemsida.