Här tar vi upp några av alla de välkända minnesfonder som finns i Sverige. Vi har valt att ta upp tre olika minnesfonder som tillägnas tre kända människor som betytt mycket för Sverige på olika sätt.