När man pratar om minnesfonder tänker nog de flesta på fonder som bildats efter någon betydelsefull persons död och där du kan söka stipendier om du jobbar för samma sak som den döde brann för. Men så är det inte, och en minnesfond som bör uppmärksammas är Psykiatrifonden. En fond som grundades 1993 och har som mål att öka kunskap inom områden som psykiatri och psykologi. Fonden jobbar med att fördomar inom psykisk ohälsa ska minskas. Fonden är ideell, nationell och även befriad från skatt.

 

Hur fungerar fonden?

Här samlar man in hjälpmedel och varje år delas det ut anslag som ska gå till forskning inom psykologiska och psykiatriska områden i Sverige. Då kan fonden organisera, stödja och anpassa den forskning som behövs inom de olika områden som finns inom psykisk ohälsa. Som till exempel nya undersökningsmetoder och gynna omvårdnads- och behandlingsmetoder.

Varje år delar Psykiatrifonden ut ett pris som heter Fördomspriset och det ges till en organisation, person eller en verksamhet som verkar för en ökad öppenhet och för att informera utåt om psykisk ohälsa. Något som är mycket viktigt, eftersom det än i dag finns många fördomar kring psykisk ohälsa. Fördomar som kan leda till att personer som lider av sjukdomen kan få försenad vård och få lida extra mycket. Det finns även begräsningar i vårt samhälle som måste förbättras och satsningar på forskning och vård är därmed mycket väsentligt.

Fonden har ett säkert 90-konto och det kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och 90-kontot är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Styrelsen för Psykiatrifonden arbetar ideellt.

Fördomspriset

Sedan 2013 har detta pris delats ut varje år till en verksamhet eller enskild person som på ett banbrytande sätt motverkat fördomar omkring psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Det kravs som ställs för att bli nominerad är att man gjort en insats som har påverkat ett specifikt problem eller inom hela området kring psykisk ohälsa, som har förändrat synen på psykisk ohälsa eller sjukdom.