För att bilda en minnesfond måste du, eller om ni är flera personer som vill göra det, oftast registrera dig/er hos Länsstyrelsen. Behöver stiftelsen ett organisationsnummer är det Skatteverket som du/ni ska kontakta. För att bilda en styrelse krävs det att en egendom finns, och även en styrelse som förvaltar stiftelsen. När det gäller egendom kan den vara i form av pengar, aktier eller fastigheter. Även ett testamente, gåvobrev eller annan handling behövs, som ska tala om hur denna egendom ska användas. I skriften ska det även stå vem eller vilka som ska kunna söka och ta emot egendomen. Det ska också stå hur det är tänkt att styrelsen ska utses och viktigt är att ordet stiftelse ska ingå i dess namn.

Vilka stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen?

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen, och det är även denna instans som ser till att en stiftelse bildas, drivs och även avvecklas på ett rätt sätt. När stiftelsen blivit registrerad hos Länsstyrelsen är det deras plikt att meddela Skatteverket, och de i sin tur tilldelar stiftelsen ett organisationsnummer. De stiftelser som ska registreras hos Länsstyrelsen är exempelvis insamlingsstiftelser, avkastningsstiftelser och även andra verksamhetsstiftelser.

Vilka stiftelser behöver organisationsnummer av Skatteverket?

De stiftelser som inte behöver registrera sig hos Länsstyrelsen, utan istället ska ansöka om ett organisationsnummer hos Skatteverket är bland annat:

  • De stiftelser som är riktade mot en sorts familjer eller förutbestämda personer.
  • Stiftelser som ska var vinst- och resultatandelsstiftelser.
  • Personal- och pensionsstiftelser.
  • Personal- och pensionsstiftelser som inte följer tryggandelagens bestämmelser.

När du gör en ansökan till Skatteverket ska det bifogas bevittnade kopior av dessa dokument:

  • Ett stiftelseförordnande som kan vara ett testamente, gåvobrev eller en annan handling där det står beskrivet hur egendomen ska användas.
  • Stiftelsens stadgar.
  • Ett protokoll som talar om vem som är firmatecknare, förvaltare och vilka som ingår i styrelsen.

Ansökan sker på blankett SKV 8402.