Som vi berättat innan brukar den dödes anhöriga skriva i dödsannonsen att du istället för blommor gärna får skänka en minnesgåva i form av pengar till någon begravningsfond som finns att tillgå. När du ger en minnesgåva skickas oftast ett minnesblad till de anhöriga, så att de kan se vem som har valt att ge en minnesgåva.

 

Att skänka en minnesgåva till en begravningsfond

Numera är det lite av en tradition att skänka en minnesgåva till välgörande ändamål för att hedra en avliden. Fler och fler anhöriga föredrar en minnesgåva istället för blombuketter eller blomkransar till begravningen. Visst, du kan ju alltid både köpa blommor till begravningen och ge ett bidrag. Anhöriga brukar ofta önska att du ger en minnesgåva som på något sätt relaterar till den avlidne. Kanske personen dog av cancer och då är givetvis Cancerfonden den fond som är aktuell. Det behöver inte alltid vara kopplat till den sjukdom personen dog av, utan ibland kan den som dött haft ett fritidsintresse eller jobb som de anhöriga vill ska leva kvar och kunna dela ut stipendier till folk som jobbar eller har samma intresse som den döde hade.

Minnesfonder i Sverige

I dag finns det över fyrahundra olika organisationer som har det som kallas för 90-konto och det kontot står under Svensk Insamlingskontroll och här kan du känna dig säker om du sätter in pengar. Fonderna kontrolleras ordentligt varje år och de måste uppfylla höga krav. Minst 75 % av deras intäkter ska gå till det ändamål fonden står för. De organisationer som har ett 90-konto är stiftelser, ideella föreningar och trossamfund.

Varning

Blir du uppringd av någon som säger sig ha ett konto som börjar på 91, 92 eller liknande, kan de säga att det är ett så kallat 90-konto och att kontona som börjar på 90 tagit slut. Här bör du vara observant, för dessa personer är bara ute efter att luras.